Privaatsustingimused

1. Euest OÜ (edaspidi Ettevõte) teenuseid ja/või veebilehte kasutades annate õiguse koguda ja töödelda oma isikuandmeid kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

2. Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number ning teave Ettevõtte kodulehe külastuste kohta.

3. Isikuandmete töötlemist teostatakse antud konfidentsiaalsuspoliitika eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka Ettevõtte legitiimsete huvide (äritegevus) täitmiseks, eraisikute isikuandmete omamise, töötlemise, säilitamise ning üleandmise normatiivaktide nõudmiste täitmiseks. Samuti tarbijate õigusi reguleerivate normatiivaktide järgimiseks.

4. Ettevõte kogub isikuandmeid otse andmesubjektidelt. Lisaks sellele kasutab Ettevõte automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida Ettevõtte kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

5. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
* Teilt saadud kirjadele vastamiseks
* Teilt saadud päringutele vastamiseks ja/või pakkumiste tegemiseks
* Teile teenuste osutamiseks ja/või vastava informatsiooni saatmiseks
* Teie ja Ettevõtte vahel sõlmitud lepingu haldamiseks
uute pakkumiste tegemiseks
* Ettevõtte tegevuse analüüsimiseks ja täiustamiseks
* õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks

6. Ettevõte ei edasta Teie andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

7. Ettevõte ei jaga Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kelle tegevus ei ole seotud Euest OÜ-le teenuse pakkumise ega toimimisega.

8. Isikuandmete turvaline säilitamine on Ettevõtte üks kõrgeimaid turvalisuse alaseid prioriteete. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

9. Teil on õigus pääseda ligi enda Ettevõtte poolt töödeldavatele isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. 

10. Teil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või lepingu täitmiseks.

11. Oma õiguste kasutamiseks tuleb Teil saata vastavasisuline sooviavaldus info@euest.ee. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Vältimaks Teie andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (saadetuna meie andmebaasis registreeritud e-posti aadressilt, digitaalselt allkirjastatult või isiklikult Ettevõtte kontoris kohapeal). Ettevõttel on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

12. Ettevõte jätab endale õiguse privaatsustingimusi etteteatamata ja ühepoolselt muuta. Kõige ajakohasemad tingimused on alati saadaval Ettevõtte kodulehel Privaatsustingimuste all.

Arhiiv

Rubriigid

  • Rubriike pole

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator on a hillside.

Newsletter